miercuri, 5 martie 2014

COMUNICAT


                                   COMUNICAT

                         privind desfășurarea ședinței

                 Consiliului Consultativ  București - Ilfov

   

  La data de 28.02.2014 a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ al filialelor Bucureşti - Ilfov, ședintă în care s-au dezbatut urmatoarele probleme:

-         Analiza comunicatului președintelui SCMD,  din 25 februarie 2014, intitulat     Marea buimaceală”;

-         Modalitățile de acțiune ale filialelor din București și Ilfov, pentru perioada urmatoare, în condițiile impuse de evoluția evenimentelor politice actuale.      

          La ședintă au participat prședintii filialelor din Bucuresti și Ilfov (mai puțin cei ai filialelor 1 din sectoarele 1 și 5) precum și invitați din Br.Op. ale filialelor din sectoarele 2 și 6.

          În  urma dezbaterilor au  reieșit urmatoarele:

- este necesară o analiză responsabilă a acțiunilor intreprinse de conducerea sindicatului, care încearcă eludarea poziției membrilor de sindicat față de implicarea SCMD în solutionarea problemelor pensionarilor militari;

- comunicatul președintelui SCMD  din data de 25.02.2014, se înscrie într-o acțiune personală a acestuia, acțiune care nu ține cont de propunerile venite din partea majoritații filialelor din București - Ilfov și din teritoriu, este incorectă și impune, datorită limbajului folosit, o revizuire totală;

- având în vedere că în luna august a.c. expiră mandatul actualei conduceri a SCMD se impune pregătirea și desfășurarea adunarilor generale ale filialelor  pentru prezentarea propunerilor de modificare și completare a STATUTULUI și a ROF-ului, precum și prezentarea candidaților pentru organele centrale de conducere ale sindicatului; PRECIZĂM, PENTRU RĂU VOITORI, CĂ ACESTE ACȚIUNI SE ÎNSCRIU ÎN PREVEDERILE STATUTULUI SCMD ȘI NU SUNT PREZENTATE PENTRU  A  ÎNDEMNA LA ,,SCHIMBAREA GRABNICĂ A ACESTEI CONDUCERI”, cum menționa ,,un voluntar al CNSC” la data de 24.02.2014;

- la nivelul filialelor  care au ÎNCHEIATE sau ÎNCHEIE  protocoale de colaborare cu diferite formațiuni politice, sunt necesare planuri concrete de acțiune pentru îndeplinirea acestor protocoale, în acest sens, subliniindu-se faptul că FILIALELE SUNT CELE CARE HOTARASC LINIA ȘI MODALITĂȚILE DE ACȚIUNE LA NIVEL LOCAL, AVAND ÎN VEDERE INTERESELE URMĂRITE ȘI REALIZAREA  PLANURILOR STABILITE ȘI APROBATE DE ADUNARILE GENERALE;

- la capitolul acțiuni în instantă s-a subliniat fatul că în forma propusă de departamentul juridic șansele de soluționare sunt ca și inexistente.  S-a propus ca acțiunile noastre să fie orientate spre recâștigarea statutului de militar având la bază ,,contractele “ încheiate de  cadrele militare cu ministerele de resort. Se solicită soluționarea, urgentă a problemei cu Casa de avocatură Bârlă și recuperarea sumelor platite de membrii de sindicat;

- scaderea, drastică, a numarului membrilor de sindicat este legată și de faptul că în ultima perioadă acțiunile conducerii sindicatului au deviat de la principiile și scopurile SCMD, acestea fiind orientate, în principal, către societatea civilă, societate care nu întelege sacrificiile depuse de militari și care, până în prezent, nu a acționat pentru acordarea sprijinului necesar soloționării problemelor acestora; SE PROPUNE  DESFĂȘURAREA DE  ACȚIUNI CONCRETE PENTRU CREAREA UNOR LOCURI DE MUNCA PRIN ÎNFIINȚAREA UNOR SOCIETĂȚI COMERCIALE SAU LUCRATIVE, ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE CU SOCIETAȚI  MEDICALE, DE TURISM,  REPARAȚII  ȘI  SERVICE AUTO, ETC. , SOCIETAȚI CE POT OFERI SERVICII CU PREȚURI REDUSE PENTRU PENSIONARII MILITARI; 

s-a reliefat faptul că membrii birourilor operative desfașoară activități  voluntare, neremunerate, activități ce ar trebui desfașurate de catre secretariatul general, compartimentul financiar-contabil, consilierii juridici, colaboratorii SCMD, etc. pentru care sindicatul a cheltuit în 2013  sume ce depășesc 230.000 de lei ( 2,3 miliarde lei vechi);

- s-a solicitat sesizarea Comisiei de Cenzori pentru analiza situației financiare a sindicatului de la înființare și până în prezent; prezentarea de catre compartimentul financiar-contabil a deconturilor făcute de catre membrii Comitetului Director în perioada 2009-2013;

- se solicită președintelui SCMD să întreprindă toate demersurile necesare asigurării unui SEDIU CENTRAL AL SCMD CARE SĂ OFERE TOATE CONDIȚIILE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII LA NIVEL CENTRAL;

  

          Pentru perioada viitoare s-au stabilit urmatoarele:

          - organizarea unor  întalniri cu reprezentanții partidelor ce au fost sprijinite la alegeri de catre SCMD  în fiecare sector, pentru lămurirea aspectelor privind îndeplinirea sau neîndeplinirea prevederilor protocoalelor de colaborare;

           - transmiterea catre  MApN, MAI și SRI a solicitării de organizare a unor întalniri ale membrilor Consiliului Consultativ București-Ilfov cu conducerile acestor structuri pe tema  stadiului  elaborarii proiectelor legislative privind pensionarii militari;

            - în legătură cu problemele organizatorice ale consiliului s-a solicitat asigurarea spațiului necesar desfășurării activităților acestui consiliu urmând ca vicepreședintele coordonator să propună soluții.

          Având în vedere că pe diferite posturi de televiziune apar periodic reprezentanții SCMD (președintele și vicepreședintele media), membrii Consiliului  cer să fie respectată hotararea CNR  2012 care specifică faptul că cei doi vor aborda în dezbaterile din emisiunile la care participă ca invitați (sau colaboratori plătiți) din partea sindicatului, NUMAI PROBLEME SPECIFICE SCMD. Pentru alte probleme (tip Elodia, fuga unei eleve de acasă, problemele rromilor, etc.)  se vor prezenta în nume propiu, nu ca reprezentanți ai sindicatului. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE HOTARAREA CNR NU VA FI RESPECTATĂ VOM SOLICITA RESPECTIVELOR  POSTURI, ÎN SCRIS,  SĂ FACĂ PRECIZARILE  NECESARE UNEI  INFORMARI  CORECTE A POPULAȚIEI.

 

Vicepreședintele SCMD – coordonator zona București-Ilfov

Președinte SCMD filiala sector 6

Col (r) Marian TUDOR