duminică, 17 februarie 2013

COMUNICAT


COMUNICAT

Cu privire la întâlnirea dintre o parte a reprezentanţilor  filialelor  SCMD  care au semnat protocoale de colaborare cu filiale ale USL şi Domnul Preşedinte al Comisiei pentru  Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului domnului Dobriţoiu CorneliuSindicaliştii filialelor menţionate s-au întâlnit cu domnul preşedinte Dobriţoiu Corneliu si cu reprezentanţi ai ministerelor care au ca obiect de activitate problematica pensiilor militare - secretari de stat de la Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale, MAI, SRI. Discuţiile s-au purtat pe parcursul a aproximativ două ore având ca obiect principal intenţiile actualei conduceri în ceea ce priveşte pensiile militarilor.

De la bun început trebuie menţionat faptul că din partea sindicaliştilor ideea principală a fost nu atât rezolvarea imediată a situaţiei pensiilor militare care prin prisma ultimelor declaraţii ale Avocatului Poporului, Ministrului Duşa şi doamnei ministru Câmpeanu, ca şi ale domnului general Dobriţoiu în ceea ce priveşte unele fapte penale comise în procesul de revizuire a pensiilor,a devenit explozivă,  cât obţinerea unui răspuns tranşant în ceea ce priveşte intenţiile actualei conduceri politice şi guvernamentale în ceea ce priveşte rezolvarea acestor aspecte pe care chiar primul ministru Ponta le-a numit încă din 2011, drept „categorică încălcare a legii şi un abuz fără precedent împotriva unei categorii sociale”.

Deşi toţi cei prezenţi au căzut de acord asupra necesităţii rezolvării acestor aspecte care prin concluziile Auditului de la MapN se adeveresc a fi penale, nici unul dintre reprezentanţii ministerelor menţionate nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea unei ordonanţe de urgenţă. Toţi însă au fost de acord şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare în spiritul legilor existente în covârşitoarea majoritate a ţărilor europene democrate. Mai mult, domnul Costea Vasile, secretar de stat la MapN a menţionat că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor, cerând ca săptămâna ce vine să fie înaintate propuneri cu rezervişti care au lucrat în dpmeniul financiar sau juridic pentru a se alătura membrilor MApN pentru a lucra la noua lege a pensiilor.

Reprezentanţii pensionarilor militari au înaintat un documentar amplu care cuprindea atât aspecte privind necesitatea revenirii la sistemul de pensii ocupaţionale cât şi alte aspecte privind reformele în armată şi readucerea  Apărării la nivelul cerinţelor.
 A fost înaintat un set de propuneri cu măsuri ce ar trebui luate în aceast an şi anume : 

În regim de urgenţă: ( maxim două săptămâni pentru punctele 1 şi 3, imediat pentru punctul 2)

1.            Emiterea de către  conducerea politică aflată la putere a unui comunicat prin care să exprime clar, fără dubii, fără vorbe goale, fără promisiuni deşarte punctul de vedere şi intenţiile  faţă de aspectul pensiilor militare cu termene şi etape de îndeplinire, atât în ceea ce priveşte obiectivele pe termen scurt cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu date şi încadrări  în timp concrete cu responsabilităţi specifice şi responsabili;
2.            Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi  stabilirea întregii imagini a pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;
3.            Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă sau Hotărâri de Guvern care până la apariţia unei noi legi bazate pe Constituţie, Declaraţia Universală a drepturilor Omului, legile şi instrucţiunile europene în domeniu, să redea (celor cărora le-au fost diminuate  pensiile printr-o lege ILEGALĂ) cuantumul pe care îl primeau până la apariţia şi punerea în aplicare a acestei legi.
4.            Emiterea unui act  legislativ (care a mai fost de altfel iniţiat şi există chiar un proiect în acest sens) pentru anularea cap IV din Legea 329 privind cumulul pensie-salariu lege  ce constituie o îngrădire a dreptului fundamental la muncă şi de asemenea reprezintă o discriminare faţă de cei care lucrează în sistemul privat, o măsură populistă la vremea ei dar care nu respectă principiul valorii şi competenţei ci pe al unei griji faţă de agramaţii care nu se pot angaja din cauza valorilor.

Pe termen mediu(imediat pentru punctul 2 ca finalitate, 60 de zile pentru punctul 1)
1.            Continuarea auditului şi determinarea întregului prejudiciu adus atât interesului public cât şi personal aşa cum reiese din concluziile preliminare, prezentarea concluziilor  într-un document elaborat fără părtinire, care să nu se constituie nici într-o vânătoare de vrăjitoare dar nici într-o acţiune de acoperire a faptelor unuia sau altuia sau găsirea unor acari Păun care să plătească pentru ordinele date de alţii. Luarea măsurilor ce se cuvin în funcţie de natura şi dimensiunea infracţiunii sau greşelii, celor ce au comis abuzuri, inclusiv pentru încălcarea Art. 246. CP sau Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995. În acest sens să se aibă în vedere inclusiv anularea pe părţi sau integral a unor ordine, norme şi metodologii interne de aplicare a legii, norme sau metodologii  care au fost emise împotriva principiilor de drept, inclusiv a legii în sine, sau au restrâns abuziv aplicarea unei dispoziţii din interese obscure. Să se ia măsurile de rigoare împotriva celor ce se fac vinovaţi de astfel de acte de-a dreptul ILEGALE.
2.            Dacă este posibil, având în vedere că cei prejudiciaţi sunt în speţă pensionarii militari, pentru o mai mare transparenţă a actului de audit să fie cooptaţi în comisia de audit şi pensionari militari care au executat astfel de activităţi în perioada cât au fost activi, selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialişti din MApN, care îi cunosc şi le cunosc calificarea, competenţa şi imparţialitatea;

Pe termen lung ( actuala sesiune parlamentară, aşa cum a declarat domnul ministru Duşa deci până în luna Iulie) 
1.Elaborarea unei noi legi a pensiilor militare şi ale celor din sistemul Naţional de Apărare care lucrează în sistem militarizat, poartă grade militare şi se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite, care ţin de interzicerea unor drepturi civile garantate Constituţie şi  de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, interziceri şi privaţiuni asumate prin natura profesiei. Am dori ca noua lege să nu mai conţină discriminări, să respecte întrutotul prevederile Constituţionale şi principiile de drept,prevederile legislaţiei europene, să se aplice tuturor pensionarilor indiferent de momentul ieşirii la pensie(acest lucru este posibil dacă la finele legii se specifică expres acest lucru) pentru a evita diferenţele de pensii dintre cei ieşiţi la pensie cu o lege sau alta. În felul acesta ar dispărea actualele discriminări sau nedreptăţi care ţin cont de vechime fără a ţine cont de gradul, pregătirea, responsabilităţile şi importanţa socială a activităţii pensionarului. De asemenea în calculul pensiei să se ţină cont de toată legislaţia în vigoare inclusiv aşa zisele legi secretizate (este cazul HG1019-2010), ceea ce impune desecretizarea acestora şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi. Realizarea şi prezentarea unui plan de acţiune şi punere în aplicare a procesului de realizare a acestei legi, care să cuprindă CU TERMENE CLARE :
•             realizarea proiectului. Propunem (pentru scurtarea perioadei) consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia doamnei Simona Sîrbu având în vedere că reprezintă punctul de vedere al coaliţiei, prevăzut în programul de guvernare al USL, a fost realizat cu concursul reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii şi finanţelor  şi ai asociaţiilor  şi sindicatelor pensionarilor sau militarilor activi  care au fost anunţate şi au dorit să participe la elaborarea proiectului.
•             consultarea acestuia de către cei interesaţi, atât cei din rezervă cât şi activi;
•             revederea şi revizuirea în funcţie de amendamentele sau propunerile făcute;
•             discutarea şi aprobarea în guvern;
•             înaintarea spre analiză şi aviz în comisiile camerelor parlamentului;
•             Supunerea aprobării camerei decizionale;
•             Înaintarea spre promulgare - termen 20 de zile înainte de terminarea sesiunii parlamentare.

În concluzie  în urma discuţiilor s-au reţinut următoarele:
1.      Realizarea unei comisii  comune care va lucra în regim ude urgenţă la un proiect de lege a pensiilor, comisie în care filialele prezente  la discuţii îşi vor desemna reprezentanţii. Din comisie vor face parte şi reprezentanţi ai MAI şi SRI, ca şi în comisia Sîrbu;
2.      Conform celor spuse de domnul Costea Vasile, Secretar de Stat în MApN, există trei variante de lege în discuţie, varianta finală fiind decisă de Comisia ce va lucra la elaborarea legii;
3.       Va fi analizaţă şi varianta legii la care a lucrat Comisia Sîrbu ;
4.      Domnul secretar de stat Costea Vasile a mai menţionat că este totuşi pregătită şi o Ordonanţă de Urgenţă sau Hotărâre de Guvern care să fie introdusă până la apariţia legii, în varianta în care decizia politică va fi luată pe această idee;
5.      A fost acceptată ideea formării unui calendar al lucrărilor comisiei şi un time-line pentru fiecare fază  procesului ;
6.      Analizarea în cadrul comisiei a prevederilor HG-S 1019/2010 asupra cărora au fost puncte de vedere diferite atât în ceea ce priveşte aplicabilitatea cât şi dacă a fost folosită sau nu în revizuirea pensiilor ;
7.      Conform declaraţiilor domnului colonel Cornel Luca, şeful Casei de pensii a MApN,se vor emite noi decizii de pensie pentru acele pensii asupra cărora auditul s-a pronunţat că au fost  au fost calculate eronat sau fraudulos, pentru repararea greşelilor. În baza celor spuse de domnul colonel, Auditul şi-a încheiat activitatea, urmând a se înainta documentul final;  


         Atât domnul general(r) Dobriţoiu Corneliu, Preşedintele Comisiei pentru Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, cât şi ceilalţi reprezentanţi ai ministerelor au menţionat faptul că vor înainta spre informare Senatului, respectiv miniştrilor  pe care îi reprezintă datele cuprinse în documentarul primit, cât şi concluziile discuţiilor purtate.


În încheierea discuţiilor  domnul Preşedinte Dobriţoiu a ţinut să reitereze faptul că, aşa cum a promis, în ceea ce îl priveşte nu va precupeţi nici un efort pentru realizarea angajamentelor luate în primul rând în nume personal faţă de foştii colegi din armată. Întâlnirea, în afară de informarea reciprocă a avut darul de a arăta guvernanţilor că rezerviştii sunt dispuşi atât la discuţii cât şi la sprijin efectiv atunci când există disponibilitate şi voinţă din partea guvernanţilor.

Amânunte privind desfăşurarea discuţiilor şi punctele atinse se vor fi date sindicaliştilor de către reprezentanţii filialelor prezenţi la întâlnire.

Colonel (r) Naon Mişu preşedintele filialei Craiova a SCMD


Colonel Tudor Marian Preşedintele filialei Sect 6 a SCMD 

joi, 14 februarie 2013


 

COMUNICAT

privind desfășurarea ședinței Birourilor Operative ale filialelor din București și Ilfov


La data de 11.02.2013 a avut loc ședința Birourilor operative ale filialelor din Bucureşti şi Ilfov pentru prezentarea și discutarea problemelor decise în şedinţa CD din 05.02.2013 precum şi a celor rezultate din ,,aşa zisa adunare generală extraordinară” a CAR ,,Solidaritatea socială” din data de 06.02 2013.
La ședință au participat membrii BO ale filialelor din București si Ilfov , mai putin cei ai Filialelor 5 sector1 si 1 sector 5, precum și doi invitați vicepreședintele SCMD în calitate de șef al Departamentului Economico-financiar dl. Gl mr® Constantin Năstase si lt.col® Ion Cucea –manager firmă.
D-l gl. mr.® Năstase Constantin în calitate și de președinte al CAR (ales statutar de CD al casei de ajutor care este compus din 9 membri propuși şi votați de către membrii fondatori) a criticat şi dezaprobat acțiunea ilegală desfășurată la data de 06.02.2013 de grupul de inițiativă condus de Rânciog Dumitru, considerând că prin aceasta se încearcă, ca toate neîmplinirile şi eșecurile de la nivelul conducerii SCMD să poată fi justificate printr-o reușită la nivelul CAR. Totodată se dovedește că persoanele care au constituit acest grup intenționează să obțină funcțiile care vor fi remunerate la nivelul CAR.
Pe baza documentelor aprobate de instanta de judecata singurul organ care poate lua decizii în CAR este CD al acestuia. Astfel deciziile luate de cei din grupul de iniţiativă ( care nu sunt membrii CAR) sunt nule încercându-se astfel ca CAR să devină o anexă a sindicatului şi să fie condus de aceleași persoane.
D-l Ion Cucea a prezentat domeniile în care s-a implicat în afacerile sale şi anume: transformarea gunoiului menajer în energie verde, proiecte imobiliare, construirea unor spitale, urmând să trimită oferta unor proiecte pilot membrilor SCMD care doresc să se implice în aceste activități.
Am prezentat modul de desfășurare precum si documentele supuse dezbaterii în ședința CD din 05.02.2013 , făcând referiri exprese asupra faptului că acestea au fost predate la începutul ședinței ceea ce a dus la o analiza sumara a lor . Ca rezultat al acestui aspect, Planul de măsuri privind îndeplinirea hotărârilor CNR 2012 nu a mai fost aprobat urmând ca în doua zile sa se prezinte alt proiect. Am amintit faptul ca pana in prezent s-a mai desfășurat o ședință a CD fără finalitate, iar Biroul Operativ Central nu a luat vreo măsură pentru îndeplinirea hotărârilor CNR nici dupa 4 luni de zile.
Discuțiile s-au axat in principal pe problemele financiare ale filialelor şi anume că nu se respecta hotărârile CNR privind acordarea sumelor in procent de 30% din cotizația încasată și că există cheltuieli nejustificat de mari la nivel central cât si cu Casa de avocatura Galca & Vasiliu.
A reieșit cu claritate că se impune, în regim de urgentă ca la nivelul departamentelor și Secretariatului general să rămână câte o singură persoană remunerată cu salariul diminuat funcție de încasări și de eforturile depuse de persoana angajata, mai ales că o multitudine de activități privind evidenta membrilor de sindicat cât si problemele financiare sunt efectuate de către membrii BO ale filialelor , aceștia nefiind remunerați Se solicita eliberarea urgenta a fondurilor ce revin filialelor pentru că numai acestea pot hotărâ modalitatea de folosire a lor.
S-a stabilit că este necesară formularea unei petiții catre Guvernul ROMANIEI prin care cel putin 500 de membri de sindicat sa solicite soluționarea tuturor promisiunilor făcute pensionarilor militari de către actuala guvernare.
S-a solicitat stoparea acțiunilor în instanta pana la lămurirea situației legale a pensionarilor militari.
In spiritul hotărârilor CNR 2012 Biroul Operativ Central sa prezinte , prin compartimentul financiar – contabil, situația cheltuielilor efectuate la nivel central privind consumul de combustibil si cel de materiale.
In condițiile in care răspunsurile primite de la partenerii de dialog din data de 15. 02.2013 precum si atitudinea Guvernului privind pensionarii militari vor fi necorespunzătoare, vom începe din 01.03.2013 manifestațiile publice preconizate a se desfășura în Piaţa Universității.
Participanții la întâlnire și-au exprimat acordul fata de propunerile celorlalte filiale din teritoriu privind continuarea acțiunilor legale de câștigare a drepturilor de care am fost deposedați ilegal de către vechea guvernare si de atenționare a actualei guvernări pentru a-și îndeplini promisiunile făcute în timpul campaniei electorale.

Vicepresedintele SCMD
Presedinte SCMD filiala sector 6
Col® Marian TUDOR

 

COMUNICATUL NR.1/12.02.2013

AL COMITETULUI DIRECTOR AL CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR MILITARI DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - “SOLIDARITATEA SOCIALA

 

    A. COMITETUL DIRECTOR al CAR “ SOLIDARITATEA SOCIALA” intrunit in sedinta din data de 08.02.2013, la care au fost prezenti 8 membri din totalul de 9, precizeaza urmatoarele:

 

    1. CAR “ Solidaritatea sociala” a luat fiinta in baza prevederilor Legii nr. 54/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si Legii nr. 502/2004 privind asociatiile pensionarilor, pe principiul asocierii prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005;

     2. In baza prevederilor art.4 din legea nr. 504/2002 coroborata cu prevederile art.4 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 s-au asociat un numar de 30 persoane( cadre militare in rezerva)care, potrivit unei intelegeri, au pus in comun si fara drept de restituire o contributie baneasca, respectiv 100-120 lei, ( cu exceptia a doua persoane) cunostintele si aportul in munca pentru realizarea unei case de ajutor reciproc, cu scopul acordarii de imprumuturi si ajutoare membrilor sai;

     3. In vederea dobandirii personalitatii juridice asociatii ( fondatorii ) au incheiat si aprobat, in unanimitate, in cadrul sedintei din 19.09.2011, actul constitutiv si statutul care, impreuna cu celelalte documente prevazute la art.7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 au fost depuse la Judecatoria sectorului 1 Bucuresti;

     4. Prin Incheierea nr. 514/299.2012 a Judecatoriei sectorului1 Bucuresti, CAR “ Solidaritatea sociala” a obtinut personalitate juridica, s-a inregistrat la ANAF obtinand Certificatul de Inregistrare Fiscala ( CIF ) nr. 30208659/ 15.05.2012 si a deschis la BRD contul nr. RO 25BRDE441SA05242434410;

    5. CAR “ Solidaritatea sociala”indeplineste conditiile legale si statutare pentru functionare si are organele de conducere alese, conform prevederilor statutare, pe o perioada de 5 ani;

    6. Dobandirea calitatii de membru al CAR “ Solidaritatea sociala”, drepturile si obligatiile membrilor CAR sunt prezentate in Cap. III din Statut. Actele normative mentionate la pct. 1, precum si Statutul CAR" Solidaritatea sociala” nu reglementeaza ca asociatii ( fondatorii ) sa fie, din oficiu, membri ai casei.Ca urmare, si acestia au obligatia sa respecte procedurile si prevederile statutare;

    7. CAR “Solidaritatea sociala” este o asociatie independent ale carei fonduri se folosesc, in exclusivitate, numai pentru desfasurarea activitatilor statutare. Nu exista temei , legal, pentru preluarea cheltuielilor sociale ale SCMD de catre casa asa cum se prevedea la Cap. XI(3) din proiectul Planului de masuri al SCMDnr. 92/05.02.2013.
 

B. COMITETUL DIRECTOR AL CAR “ SOLIDARITATEA SOCIALA” a hotarat , cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

 1. Eliminarea, in regim de urgenta, de pe site-ul SCMD , a tuturor comunicatelor, documentelor si materialelor care vizeaza activitatea CAR ‘ Solidaritatea sociala” postate de persoane neautorizate, care nu fac parte din organele de conducere si executie ale acesteia;

    2. Activitatea CAR “ Solidaritatea sociala” va fi organizata si condusa de organele prevazute la Cap. IV din Statut;

    3. Sa considere si sa prezinte actiunile initiate de un grup de 16 asociati ( fondatori ) de convocare a unei asa- zise “ adunari generale extraordinare” in data de 06.02.2013 ca fiind in totala contradictie cu reglementarile in vigoare privind organizarea, conducerea si functionarea casei;

4. Prima Adunare Generala a membrilor CAR “ Solidaritatea sociala” se va organiza si desfasura cand casa va avea un numar de cel putin 25 membri inscrisi;

    5. Pana la sfarsitul lunii februarie 2013 se aproba de catre Comitetul Director al CAR “ Solidaritatea sociala” , Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor;

    6. Alte masuri organizatorice.

 

  C. Detalii legate de functionarea casei se vor transmite, periodic, pana la realizarea unui sistem fluent de legaturi si personae de contact.

 

Presedintele CAR “ Solidaritatea sociala”

Gl.mr (r) Constantin NASTASE